Naše usluge Usluge

Zdravstvena ustanova prof. dr Aleksandar Lazarević

Prof. dr Aleksandar M. Lazarević (1965) diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1991. godine. Tokom studija dvije godine je bio angažovan kao demonstrator na Katedri za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Studentski staž obavio je na Odjeljenju za kardiologiju Univerzitetske klinike „Ependorf” u Hamburgu i na Odjeljenju za kardiologiju i nefrologiju Univerzitetske klinike u Tibingenu (SR Njemačka).

Jugoslovensku školu ultrazvuka iz kardiologije završio je u Kragujevcu 1991. godine. Tokom 1994. godine boravio je šest mjeseci na stručnom i naučnom usavršavanju iz oblasti transtorakalne ehokardiografije u Neinvazivnoj kardiološkoj laboratoriji Kliničko-bolničkog centra „Zemun” u Beogradu.

Specijalizaciju iz oblasti interne medicine završio je u Banjoj Luci i Beogradu (1992–1997). Specijalistički ispit iz oblasti interne medicine položio je 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci.

Od maja 1998. do avgusta 1999. kao stipendista japanske vlade dr Lazarević boravi na supspecijalizaciji iz kardiologije u Nacionalnom kardiovaskularnom centru u Osaki (Japan). Iz oblasti invazivne kardiološke dijagnostike usavršavao se šest mjeseci (1999–2000) u Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje” u Beogradu te šest mjeseci u Kliničkom centru Srbije (2006).

Tokom 2016. usavršavao se iz oblasti interventne kardiologije u bolnici „New Tokio Hospital“ u gradu Macudo, nadomak Tokija (Japan).

Zdravstvena ustanova prof. dr Aleksandar Lazarević

Znanja stečena tokom višegodišnjeg usavršavanja u prestižnim medicinskim ustanovama u inostranstvu primjenjuje po povratku u Banju Luku: tako je, između ostalog, prvi uveo tranezofagealnu ehokardiografiju u Republici Srpskoj, kao i ehokardiografski vođenu perikardiocentezu i kontrastnu ehokardiografiju. Zajedno sa prof. dr Miodragom Ostojićem i prof. dr Milanom Nedeljkovićem uradio je 2007. godine prvu implantaciju stenta u Republici Srpskoj kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda.

Za postignuća u svojoj oblasti prof. dr Aleksandar Lazarević nagrađen je diplomom Evropskog kardiologa (prvi kardiolog iz Republike Srpske) 2001. godine u Stokholmu.

Dobitnik je nagrade „Veliki pečat” (2008) Komore doktora medicine Republike Srpske.

Bavi se humanitarnim radom. Pored drugih aktivnosti na ovom polju, jedan je od tri osnivača Humanitarne ambulante „Sveti Apostol i Evanđelista Luka”, koja je osnovana 2002. godine pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Banjoj Luci. U ambulanti je besplatno pregledano više od 26 000 pacijenata.

Zdravstvena ustanova prof. dr Aleksandar Lazarević

Univerzitetska karijera


Dr Aleksandar Lazarević je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Univerzitetsku karijeru na Medicinskom fakultetu započeo je 1991, kada je izabran za asistenta pripravnika. Na istom fakultetu izabran je 2000. godine u zvanje docenta na predmetu Interna medicina. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2006. godine na Katedri za internu medicinu, a 2013. u zvanje redovnog profesora na istoj katedri.

Magistarski rad iz kardiologije pod naslovom „Ehokardiografska procjena funkcije lijeve komore u hroničnih alkoholičara” odbranio je 1998. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dio rezultata ovog magistarskog rada citiran je u šestom izdanju najprestižnijeg kardiološkog udžbenika na svijetu „Braunwald’s Heart Disease”, u poglavlju o alkoholnoj kardiomiopatiji. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Serijsko ehokardiografsko praćenje kardiovaskularnih poremećaja u Marfanovom sindromu” odbranio je 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci.

U sklopu svoje dosadašnje univerzitetske karijere prof. dr Aleksandar Lazarević objavio je sedam naučnih monografija i knjiga te preko sedamdeset naučnih radova štampanih u međunarodnim i nacionalnim naučnim časopisima i zbornicima. Svoje naučne radove izlagao je na kongresima širom bivše Jugoslavije te u Brazilu, SAD, Japanu, Grčkoj, Austriji, Češkoj, Malti i Njemačkoj.

Održao je petnaest predavanja po pozivu na međunarodnim kongresima i konferencijama. Inicirao je i organizovao nekoliko zapaženih kongresa kardiologa u Republici Srpskoj. Član je uređivačkog odbora uglednih naučnih časopisa te recenzent brojnih naučnih monografija, radova i projekata.

Zahvaljujući studijskim boravcima u Japanu i Srbiji, prof. dr Aleksandar Lazarević dao je značajan doprinos unapređenju univerzitetske nastave i edukaciji doktora medicine iz oblasti kliničke kardiologije i ehokardiografije, pored ostalog i kroz mentorski rad sa studentima i specijalizantima.

Izabran je za gostujućeg profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Profesionalni angažman


Od septembra 2003. godine do septembra 2006. godine obavlja dužnost načelnika Odjeljenja za kardiovaskularne bolesti Interne klinike Kliničkog centra u Banjoj Luci.

Od septembra 2006. godine do marta 2008. godine obavlja dužnost načelnika Klinike za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Banjoj Luci.

Od jula 2007. do marta 2008. godine obavlja dužnost šefa Sale za kateterizaciju srca Klinike za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Banjoj Luci.

Od aprila 2008. godine do marta 2023. obavlja dužnost direktora Zdravstvene ustanove „Kardio” u Banjoj Luci.

Od 1. marta 2023. obavlja dužnost direktora Zdravstvene ustanove „Prof. dr Aleksandar Lazarević”, čiji je ujedno i osnivač.


Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama i udruženjima


Član je Evropskog udruženja kardiologa.

Član je Koordinacionog odbora Nacionalnog komiteta za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj.

Osnivač je i prvi predsjednik Zdravstvene komore Republike Srpske (2001–2002).

Osnivač je i prvi predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske (2002–2006).

Osnivač je i prvi predsjednik Komore doktora medicine Republike Srpske (2003–2008).

Prvi je predsjednik Komisije za kontinuiranu medicinsku edukaciju Komore doktora medicine Republike Srpske.

Od 2006. do 2009. godine obavljao je funkciju predsjednika Upravnog odbora Udruženja kardiologa Republike Srpske.

Član je Odbora za kardiovaskularnu patologiju Srpske akademije nauka i umetnosti od 2006. godine i Odbora za kardiovaskularnu patologiju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Godine 2004. postao je „Fellow” Evropskog udruženja kardiologa.

Godine 2014. posato je „Fellow” Američkog koledža kardiologa.

Ocjenjivač je Evropske asocijacije za kardiovaskularni imidžing od 2009. do danas.

Ocjenjivač je za prijem sažetaka za EUROECHO godišnje sastanke Evropske asocijacije za kardiovaskularni imidžing od 2012. godine, koji su održani u Atini u decembru 2012. godine, u Istanbulu u decembru 2013, u Beču u decembru 2014, Sevilji u decembru 2015. i u Lisabonu u decembru 2017.

Bio je angažovan kao predavač u sklopu Škole ehokardiografije u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli od 2006. do 2019. godine.

Utisci pacijenataPACIJENTI

 • „Istinski stručnjaci svojim znanjem i kvalitetom usluge ulivaju povjerenje i potvrđuju da ste u sigurnim rukama. Od ulaska u ordinaciju i prvog kontakta sa timom vidite posvećenost i osjetite ljubaznost.”

  Slavko Raljić

 • „Nakon nekoliko neodgovarajućih terapija koje su mi prepisali drugi ljekari, otišao sam kod prof. Lazarevića na pregled. Na prvom pregledu sam dobio odgovarajuću terapiju, koju i danas koristim, uz redovne kontrole.”

  Saša Kovačević

 • „Vrlo ljubazno i predusretljivo osoblje. Izašli su mi u susret i omogućili mi da dođem ranije na pregled kada sam ih za to zamolila.”

  Tijana Tomović

 • „Imaju ne samo profesionalni nego i ljudski pristup pacijentima. Prof. Lazarević je uvijek na raspolaganju za konsultacije, pitanja i nedoumice pacijenata. Sve preporuke.”

  Stevo Gavrić

 • Pregled dr Lazarević
 • Pregled dr Lazarević
 • Pregled dr Lazarević
 • Pregled dr Lazarević

Pozovite nasLokacija

Pozovite nas direktno.